o Prezentarea proiectului

o Prezentarea participanților

o Prezentare profesională

 

munkatársak

Prezentarea participanților

Programul Mentoring (dezvoltare organizaționala, management, schimb de experiența) este realizat în cadrul proiectului TÁMOP 2.2.4-08/1.

Beneficiarul proiectului este CONSACT Kft, societate de consultanța pentru  promovarea calității și de consultanța în management cu sediul în Ungaria, iar ca parteneri susținatori ai proiectului, participa societațile cu sediul în România: SC Consact Consulting SRL, SC Studium SRL și SC EURO Management SRL.

CONSACT Kft. - www.consact.com

Birou de consultanță și implementare a sistemelor de management al calității, , a fost înființată în anul 1992, cu scopul , ca prin activitatea sa de consultanță să-și ajute partenerii în îmbunătățirea competitivității și a unei prezențe pe piață mai eficiente.Baza succesului nostru, constă în capacitatea de a crea valori și în condițiile cerințelor severe ale competiției globale. Prin aplicarea modelului nostru particular de consultanță, putem sprijini în mod integral și eficient dezvoltarea partenerilor noștrii în dezvoltarea și finanțarea procesului de conducere, gestionarea resurselor umane și informaticii. Scopul nostru este ca serviciile oferite de noi să fie orientate spre client, asigurând astfel maximalizarea valorilor corporative.

Ca firmă mamă, a grupului de consultanță internațional, Consact Kft am dezvoltat o colaborare profesională foarte strânsă cu consultanții noștrii cu înalta calificare profesională din birourile din România, Slovacia și Serbia. Această colaborare continuă ne dă posibilitatea, ca prin aplicarea metodelor de consultanță internațională și punerea lor în practică să putem corespunde la cel mai înalt nivel cerințelor partenerilor noștrii și implicit standardelor internaționale. Atenția noastră se îndreaptă atât spre transferul experienței noastre profesionale cât și spre punerea în practică a acesteia, pentru ca rezultatele noastre comune să fie valoroase tuturor partenerilor noștrii. Sopul nostru, ca și cunoscători ale tendințelor viitoare din domeniu, să acordăm sprijin partenerilor în creșterea competitivității lor și obținerea de succese în afaceri.

Înapoi

SC CONSACT Consulting SRL - www.consact.com

Firma noastră, S.C. CONSACT CONSULTING S.R.L., a fost înființată în anul 1998 cu scopul de a oferi sprijin organizațiilor în implementarea cu succes a diferitelor sisteme de management.

La baza activității noastre se află principiul respectării normelor europene, transmiterea experienței noastre precum și dezvoltarea culturii calității.
Dorința noastră este de a sprijini partenerii noștri în procesul de integrare europeană, utilizând cele mai moderne metode de management și oferindu-le cunoștințele și experiența noastră dobândită în cei peste 11 de ani de activitate. Până în prezent am colaborat cu peste 400 de firme din diverse domenii ale economiei (construcții de mașini, construcții montaj, prelucrarea lemnului, industria chimică și maselor plastice, comerț, servicii, sănătate publică, învățământ).

Succesul colaborării cu firma noastră de consultanță este garantată de experiența specialiștilor noștri, care dispun de cunoștințe specifice în domeniul managementului calității, protecția mediului, industria alimentară, economie, precum și în diverse domenii ale industriei (construcții de mașini, construcții-montaj, industria chimică, electrotechnică).
Rezultatele muncii noastre sunt recunoscute atât prin succesul partenerilor noștri, cât și prin certificatele eliberate de către organisme internaționale de certificare.

Schimbările intervenite în mediul de afaceri reprezintă pentru manageri, de multe ori, provocări noi, chiar foarte dure. Problemele astfel rezultate sunt foarte greu de abordat cu succes, fără sprijin extern. De multe ori atingerea scopurilor stabilite, soluțiile rapide și garantate - formularea obiectivă a problemei, trasarea clară a căii de rezolvare și parcurgerea consecventă a acesteia - pot fi obținute apelând la consultanți externi.
Partenerii noștri sunt acei manageri de firme și proprietari care sunt conștienți că succesul lor pe piață poate fi asigurat prin dezvoltarea continuă al calității produselor și serviciilor oferite, respectarea standardelor, specificațiilor, legislației precum și a cerințelor clientului.

Înapoi

SC Studium SRL

SC STUDIUM SRL și-a început activitatea in 2003, în domeniul de formare profesională, și de instruire a adulților. Sediul social al firmei este: str. Revoluției din Decembrie nr. 36/A/11, Miercurea Ciuc, județul Harghita, România. Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J19/61/2003.

SC STUDIUM SRL a fost înființată cu scopul de a ajuta investitorii în condițiile unei presiuni tot mai mari asupra provocărilor pieței, asigurând angajaților acestora cunoștințe moderne și practice. Cursurile noastre de instruire, de specializare și seminariile sunt adaptate la cerințele pieței și orientate spre succes. Lectorii noștrii sunt specialiști cu înalta calificare și experiență profesională din domeniul comerțului, industriei alimentare, alimentației publice, domeniul forestier si instituțiilor administrative. Majoritatea participanților la cursuri sunt angajații instituțiilor administrative, a societaților comerciale, și în procent mai mic persoane fizice.

Societatea noastră are acreditate 13 cursuri de instruire, în următoarele domenii de activitate:

  • Industria alimentară
  • Construcții
  • Comerț și servicii 
  • Alimentație publică
  • Exploatare forestieră și prelucrarea lemnului
  • Administrație publică
  • Instruire formatori

În anii precedenți am instruit cca 1650 de cursanți, care după absolvire și promovarea examenului au primit certificate eliberate de Ministerul Muncii Solidaritații Sociale și Familiei.
În decursul programelor noastre de instruire și specializare colaborăm cu sucursala din București a Asociației Oamenilor de afaceri a Camerei de Comerț si Industrie a României, cu Inspectoratul teritorial de muncă al județului Harghita și cu alte instituții de specialitate din și din afara județului.

Înapoi

SC Euro Management SRL

SC EURO Management SRL, a fost înființată în anul 2004, cu sediul la Miercurea Ciuc, cu scopul de a sprijini investitorii regiunii centrale a României, respectiv investițiile din județele Mureș, Harghita și Covasna, în rezolvarea problemelor apărute în urma aderării României la Uniunea Europeană, facilitarea în alinierea la cerințele pieței europene.
În acest sens în decursul ultimilor 5 ani am acordat consultanță în elaborarea și implementarea sistemelor de management și instruiri la peste 50 de societăți.
Relația de colaborare se menține în continuare, cu majoritatea societăților prin participarea noastră continuă la instruirea angajaților si dezvoltarea sistemelor de management implementate.

În colaborare cu  alte societăți de profil din județ (Studium, Laguna Grup) am organizat cursuri de specializare acreditate CNFPA, la Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc respectiv Gheorgheni, la care au participat peste 250 de persoane.

Sus

 

NFU logo

 

Copyright © MENTORING Program

Prima pagină | Prezentarea proiectului | Domenii profesionale| Manifestări | FAQ| Rezultate | Contact