o Prezentarea proiectului

o Prezentarea participanților

o Prezentare profesională

 

szakmai bemutatás

Prezentare profesională

Programul nostru profesional se va pune în aplicare în cadrul  Programului Operațional de Înnoire Sociala desfașurat în Ungaria, de aceea costurile de participare vor fi asigurate de program, deci pentru participanți prezența la pregatirile profesionale (cazare, masa), respectiv materialele de instruire vor fi gratuite.

Recomandam programele noastre în primul rând acelor specialiști care lucreaza în domeniul de formare profesionala a adulților sau ca și conducatori de organizații, societați vor sa-și insușeasca, sa aplice și sa transmita cunostințe de management care fac mai eficiente activitațile de conducere.

Participanții la program pot cunoaște și aplica în premiera materiale de instruire moderne și practice care corespund și cerințelor de acreditare din Romania. Dincolo de transmiterea unor cunoștințe, scopul nostru este crearea unei comunitați, a unei rețele profesionale care  sa fie capabila sa formuleze, sa expertizeze și sa utilizeze acele materiale de instruire care vor fi dezvoltate și transmise pe parcursul programului.

Scopul programului

  • Transmiterea experienței acumulate în Ungaria în domeniul formarii adulților catre organizațiile, companiile și specialiștii români din domeniu.

  • Dezvoltarea unor programe de instruire și perfecționare în domeniul cunoștințelor de management adaptate la cerințele pieței forței de munca și care lipsesc în țarile partenere.

Programe de dezvoltare, manifestări

  • Programe de instruire. În cursul programului se vor elabora si transmite doua module de instruire cu materialul didactic și auxiliar aferent. Aceste module conțin informații aplicabile atât în mediul profesional maghiar cât și român, referitoare la autoevaluare, controlul calitații și creșterii eficienței organizatorice și de conducere. Materiale de instruire rezultate corespund cerințelor standardelor de acreditare maghiare și române.

  • Întâliniri profesionale: Adaptarea materialelor de instruire maghiare se va realiza în cadrul unor întâlniri profesionale (6 workshop-uri si 3 conferințe), în așa fel încât specialiștii maghiari împreuna cu specialiștii români și prin atragerea grupurilor ținta ale programului de mentoring (întreprinderi mici si mijlocii, instituții și alte organizații) adapteaza materialele de instruire și le completeaza cu experiența româneasca din domeniu. Workshop-urile permit implicarea în program a 140 persoane, iar conferințele a 180 de persoane.

  • Pagina Web interactiva. Site-ul web interactiv bilingv (român-maghiar) va conține derularea programului, temele și programarea întâlnirilor profesionale. Tot aici se vor posta produsele intelectuale, materialele de instruire și auxiliare, care astfel vor fi accesibile gratuit participanților. Pagina web va crea posibilitatea împartașirii experienței participanților și a unui schimb de informații bilateral.

 

NFU logo

Copyright © MENTORING Program

Prima pagină | Prezentarea proiectului | Domenii profesionale| Manifestări | FAQ| Rezultate | Contact