o Instruirea conducerii

o Gestionarea conflictelor

o Comunicare eficace

o Eficacitate grupului

o Cunoștințe TQM

o Funcționarea Sistemelor de Management al Calității


vezetőképzés
 
 

Instruirea conducerii

Performanțele organizațiilor sunt influențate în principiu de nivelul managementului, care determină calitatea anumitor elemente de bază ale organizației. Menținerea funcționării performante a organizației este influențată de dezvoltarea, înnoirea cunoștintelor managerilor în fața provocărilor moderne, nenumărate.

O caracteristică de bază a unui manager de succes este aplicarea în practică a celor mai moderne tehnici de management, nu numai cunoașterea teoretică a acestora.
Acest training vă ajută să aplicați în practică acele metode și tehnici de management care duc la atingerea obiectivelor organizației, prin motivarea și îndrumarea angajaților.

Elementele instruirii managerilor sunt următoarele:

  • Autocunoașterea managerilor
  • Comunicarea managerială
  • Gestionarea conflictelor rezultate din management
  • Motivația managerială
  • Comportamentul managerial, stiluri de management
  • Construirea echipei, dezvoltarea colaborării

 

NFU logo

Copyright © MENTORING Program

Prima pagină | Prezentarea proiectului | Domenii profesionale| Manifestări | FAQ| Rezultate | Contact