o Instruirea conducerii

o Gestionarea conflictelor

o Comunicare eficace

o Eficacitate grupului

o Cunoștințe TQM

o Funcționarea Sistemelor de Management al Calității


TQM ismeretek
 
 

Cunoștințe TQM

Managementul calității totale (TQM) este aplicat de cei care stabilesc ca obiectiv aprofundarea funcțiilor tradiționale ale managementului calității, transformarea conceptului calității într-un element important al culturii organizației.
Este utilă înțelegerea și transpunerea în modul de funcționare a organizației a acelor principii cum ar fi:

  • orientarea către client,
  • îmbunătățire continuă,
  • implicarea personalului.

Sunt prezentate sistemele de autoevaluare a nivelului la care se află managementul conceptului TQM, dezvoltarea sistemelor și aprecierile calității aferente acestora.
Implementarea în practică a principiilor oferă metode și tehnici utile (așa-numitele tool-uri sau instrumente) pentru abordarea proactivă a modului de rezolvare a problemelor. Pe lângă prezentarea teoretică, însușirea modului de aplicare a tool-urilor este sprijinită și prin activități practice. Aplicarea practică are loc în cele mai multe situații în cadrul activităților în grup, de aceea sunt prezentate și bazele, avantajele și problemele activităților în grup.

 

NFU logo

Copyright © MENTORINGPROGRAM

Prima pagină | Prezentarea proiectului | Domenii profesionale| Manifestări | FAQ| Rezultate | Contact